Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS số 1 Nam Lý

Dấu * là phần không được để trống